Huisartsenpraktijk Fan Marren-M.L. Banga

Welkom op de site van Huisartsenpraktijk Fan Marren- praktijkhouder Mevr. M.L. Banga.

 

Grote veranderingen!

De praktijk is sinds januari 2017 verhuisd naar 1e Oppenhuizerdwarsstraat 10, 8606 AK in Sneek. Op deze locatie vindt de huisartsenzorg plaats voor inwoners van Sneek en omgeving. De praktijk verleent ook de zorg in het AZC van Sneek waar een apart team werkt. Coordinatie van de activiteiten is vanuit het kantoor in Akkrum.

Op de nieuwe locatie is meer ruimte om een grotere groep patienten te kunnen zien. We werken toe naar een tweede vaste artsenfunctie. Ook is er ruimte om uw auto te parkeren; mocht het parkeerterrein onverhoopt vol zijn dan kunt u parkeren om de hoek of op het grote terrein tegenover de praktijk.

Inschrijven als nieuwe patient:

De praktijk is open voor iedereen die in Sneek woont of in de directe omgeving van Sneek.  U kunt een inschrijfformulier ophalen bij de praktijk of downloaden vanaf deze site. Op de praktijk kunt u ook uw ID, dat bij een inschrijving gevraagd wordt, kopieren.

Passanten:

Ook als u dringend medische zorg nodig heeft en bijvoorbeeld in Sneek op bezoek bent of er met de boot ligt- de praktijk is bij de haven in de Houkesloot- , dan bent u welkom als "passant" of u kunt ons bellen voor een visite mocht u niet naar de praktijk kunnen komen. We zullen kijken wat we voor u kunnen doen.

 

Belangrijke informatie:

 - De praktijk is elke werkdag open.

- Tijdens de grote vakantie blijft de praktijk open door de inzet van waarnemers. Ecjhter, op vrijdagmiddag 7 juli aanstaande is er geen arts beschikbaar vanwege familieomstandigheden. De assistentes zullen u dan ingeval van urgentie doorverwijzen naar een collega-praktijk in Sneek.

- Op de woensdagmiddag, kunt u terecht bij huisartsenpraktijk Huismans ingeval een consult geen uitstel duldt en voor spoedgevallen. LET OP! Woensdagmiddagen in de periode 28-06-2017 en 05-07-2017 is de praktijk uitsluitend voor spoedgevallen te bereiken en vervalt de waarneming door dr. Huismans! U belt in deze periode dus direct met onze praktijk.

 

- Voor het maken van een afspraak kunt u 's ochtends van 8.00-10.00 uur bellen en 's middags van 13.00-14.00.

- Voor een telefonisch consult maakt u een afspraak via de assistentes en dan wordt u door de arts teruggebeld;

- Van 12.00-13.00 uur is de praktijk altijd telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen maar de balie is niet bezet

 

Als u de praktijk belt dan krijgt u een keuzemenu. Als het geen echte spoed (keuzenr. 1) is, kiest U er voor om de assistente te spreken (keuzenr. 3). Over het algemeen zijn er twee assistentes aanwezig om tijdens de periode dat u afspraken kunt maken, u te woord te staan. De arts heeft hen gevraagd uw probleem zo goed mogelijk uit te vragen, om in te kunnen schatten hoeveel tijd u nodig heeft voor een consult en om de urgentie te bepalen. Dit neemt uiteraard tijd. Bij te lange wachttijden (- tot vijf wachtenden voor u-) wordt u automatisch aangeraden later terug te bellen. 

Nu we op de nieuwe locatie zitten is het ook een goed moment om te accrediteren zodat de kwaliteit van de zorgverlening in allerlei opzichten wordt geborgd. Graag vragen we uw medewerking door suggesties te geven voor verbeteringen en ons te vertellen welke dingen wat u betreft goed of beter gaan. In de wachtkamer staat een ideeenbus en het kan zijn dat de assistente u vraagt een reactieformulier in te vullen. Het contactformulier op deze site biedt ook mogelijkheden.

Op deze site vindt u informatie over onze praktijk, belangrijke gezondheidsitems en links naar interessante andere sites.

U kunt via onze website ook uw herhaalmedicatie bestellen. U moet dan, i.v.m. privacyredenen, wel met uw persoonlijke wachtwoord inloggen op de site. Deze kunt u aanvragen via de site. Wanneer u uw gegevens hebt ingevuld krijgt u van ons een bevestigingsmail. Hierna kunt u d.m.v. uw eigen aangemaakte wachtwoord de herhaalmedicatie aanvragen. Voor elke individuele patiënt moet een eigen wachtwoord worden aangemaakt.

Vanaf 1 januari 2013 is UW TOESTEMMING nodig VOOR HET UITWISSELEN VAN UW MEDISCHE GEGEVENS met andere zorgverleners, in het KADER VAN UW BEHANDELING. Zo kunnen bijvoorbeeld artsen bij de Dokterswacht dan een samenvatting van recente medische gegevens zoals die in uw dossier staan, inzien en kunnen ze zich een beter oordeel vormen. Op de site van de vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) kunt u nadere informatie (o.a. een brochure voor patiënten) over het beschikbaar stellen van medische gegevens lezen (zie onder nuttige links: www.vzvz.nl). 

Wilt u toestemming geven dan kunt u het toestemmingsformulier bij ons inleveren. Deze formulieren zijn aan de balie verkrijgbaar of bij de apotheek. U kunt op het formulier ook aangeven dat u beslist niet wilt dat uw gegeven uitgewisseld worden en dit wordt dan ook geregistreerd.

Laatste nieuws

nieuwsarchief

Adresgegevens

Huisartsenpraktijk Fan Marren

1e Oppenhuizerdwarsstraat 10
8606 AK Sneek
Telefoon: 0515-431441
Fax: 0515-430538
Receptenlijn: 0515-431441 optie 2
Spoednummer: 0515-422125
KvK-nummer: 55206115
Praktijkadres: 1eOppenhuizerdwarsstraat 10
HuisartsenpraktijkFanMarren.Praktijkinfo.nl